INFRASOIL: PARTNER IN ALLE FASES VAN GEBIEDSONTWIKKELING

INFRASOIL IS EEN INGENIEURSBUREAU gespecialiseerd in het in kaart brengen en het managen van kansen en risico’s bij grondexploitaties. Onze milieu- en civieltechnische expertise wordt door onze opdrachtgevers – de initiatiefnemer, ontwikkelaar, corporatie, gemeente of bouwaannemer – ingezet bij (binnenstedelijke) herontwikkelingslocaties. Vaak zijn deze ontwikkelingsopgaven technisch complex door de aanwezigheid van verschillende risico-kostenposten zoals b.v. het slopen van gebouwen, het saneren van asbest of verontreinigingen, aan- en verleggen van nutsvoorzieningen of aanleg van ondergrondse parkeergarages. Dit altijd in combinatie met de uitdagingen in het bouwrijp maken.

Onze expertise en toegevoegde waarde wordt voor onze klanten vooral zichtbaar bij de projectvoorbereiding zoals het sluiten van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, de daaropvolgende engineeringsfase en uiteraard in de contracting/uitbesteding van de projecten aan marktpartijen.

De adviseurs van Infrasoil onderscheiden zich in de consultancy branche door een combinatie van betrokkenheid, praktische aanpak, ervaring en realiteitszin met de focus op technische risico’s, financiële haalbaarheid en planning.

PROJECTEN IN KAART

De projecten waar wij de afgelopen jaren onze kennis en expertise aan hebben mogen bijdragen, geven feitelijk het best weer waar wij goed in zijn, waar onze passie ligt, wat we toevoegen en op welke wijze we dat doen. Neem een kijkje en zie waar wij trots op zijn!

ALLE FASES

Infrasoil is een geheel onafhankelijk en multidisciplinair ingenieursbureau dat actief is in alle fases van gebiedsontwikkeling.
Van het in kaart brengen van kansen en risico’s in grondexploitaties, het proactief meedenken bij samenwerkingsovereenkomsten in de initiatieffase tot het complete ontwerp met bestek in ontwerpfase, de ondersteuning bij aanbestedingen en de specialistische begeleiding in de uitvoeringsfase.

BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING

We zijn een gespecialiseerd onafhankelijk ingenieursbureau dat opdrachtgevers integraal adviseert en de engineering verricht tijdens de grondverwerving, projectvoorbereiding en realisatie van complexe binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten. Dit alles vanuit de aandachtsgebieden slopen van gebouwen, bodem- en grondwatersaneringen en het bouw- en woonrijp maken van deze locaties.

IN-SITU SANEREN

We zijn specialist in het verzorgen van een voorbereidingstraject dat bestaat uit o.a. saneringsgericht onderzoek, bodem- en grondwateranalyse, pilottest, opstellen technische risico-analyse en onderbouwd saneringsplan zodat een eenduidige aanbesteding kan worden voorbereid om in latere fase een gedegen in-situ bodemsanering uit te laten voeren.

INTEGRALE AANPAK

Om de volledige scope van integrale werkzaamheden te kunnen overzien betekent dat er veel en praktische ervaring nodig is. Daarom heeft Infrasoil de laatste jaren geïnvesteerd in zeer ervaren projectleiders. Dit is één van de onderscheidende kenmerken van het adviesbureau Infrasoil.

OPDRACHTGEVERS

Wij leveren met onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van infrastructuur, milieu- en civiele techniek voor onze opdrachtgevers (projectontwikkelaars, overheid, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven en aannemers) altijd de maximale waarde en zekerheid door toevoeging van onze denkkracht, tot-op-de-bodem-mentaliteit en efficiënte organisatiewijze.