HEMBRUGTERREIN

Zuiderhout te Zaandam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Uitvoering: 2001 – 2008

Het project:

Oriëntatie op de mogelijkheden tot herontwikkeling en verkoop van het voormalige militair terrein. Het daarvoor verzamelen van technische informatie door het aansturen en laten uitvoeren van diverse onderzoeken op het gbied van bodem, asbest, flora-fauna, NGE’s en bijzondere verontreinigingen.

Onze opdracht:

Projectmanagement en advies inzake de aanwezige projectrisico’s, de kosten voor beheer en onderhoud, bodemsanering, sloop en bouwrijp maken. Dit in het licht van  het doorrekenen van de diverse ontwikkelvarianten qua kosten en potentiële opbrengsten.

MEER WETEN?

Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur

PROJECT DELEN