POORTEN VAN ORANJE

Wilhelminastraat e.o. te Vianen
Opdrachtgever: Lekstede Wonen
Uitvoering: nov 2011 – sep 2016

Het project:

Fasegewijs herontwikkelen van een bestaande woonwijk, inclusief herprofilering van het openbaar gebied waarbij deel van de wijk tijdens de ontwikkeling bewoond was.

Onze opdracht:

Als bouwteampartner verantwoordelijk voor onderzoeken, engineering, opstellen contracten en tekeningen, nutscoördinatie  en directievoering & toezicht tijdens uitvoering.