GEBIED DE WEVERSHOF

Woonrijp maken te Heino
Opdrachtgever: Synchroon BV
Uitvoering: 2016 – heden

Het project:

Herontwikkeling van het gebied tot woningbouw.

Onze opdracht:

Opstellen VO/DO/UO bestekken en directievoering/toezicht uitvoering.

MEER WETEN?

Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur

PROJECT DELEN