Zonnepark

Aadijk te Almelo
Opdrachtgever: Obton A/S
Uitvoering: aug 2018 – 2020

Het project:

Het gebied van 40 hectare bouwrijp maken ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen.

Onze opdracht:

Het verrichten van civieltechnische advieswerkzaamheden; opstellen van het RAW-bestek met tekeningen, het verzorgen van de onderhandse aanbesteding, uitvoeren van bodemonderzoeken en de directievoering en toezicht houden ten behoeve van het bouwrijp maken van het zonnepark.