FINEST OF OCKENBURGH

Finest of Ockenburgh

Woningbouw te Den Haag
Opdrachtgever: Synchroon BV
Uitvoering: 2014 – heden

Het project:

Het herontwikkelen van het tennispark Waldeck naar woongebied met appartementen die insnijden in de puinduinen, duinvilla’s op de puinduin en parkwoningen.

Onze opdracht:

Projectmanagement, omgevingsmanagement, uitvoeren bodemonderzoek, opstellen saneringsplan en uitvoering, uitwerken civiel ontwerp naar VO, DO en UO, opstellen bestek sanering, BRM en WRM, GREX en kostenbewaking, coördineren Flora & Fauna, CE, archeologie en NUTS en lid van ontwerpteam en gemeentelijk projectteam.


MEER WETEN?
Harold Liesveld
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

HEMBRUGTERREIN

HEMBRUGTERREIN

Zuiderhout te Zaandam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Uitvoering: 2001 – 2008

Het project:

Oriëntatie op de mogelijkheden tot herontwikkeling en verkoop van het voormalige militair terrein. Het daarvoor verzamelen van technische informatie door het aansturen en laten uitvoeren van diverse onderzoeken op het gbied van bodem, asbest, flora-fauna, NGE’s en bijzondere verontreinigingen.

Onze opdracht:

Projectmanagement en advies inzake de aanwezige projectrisico’s, de kosten voor beheer en onderhoud, bodemsanering, sloop en bouwrijp maken. Dit in het licht van  het doorrekenen van de diverse ontwikkelvarianten qua kosten en potentiële opbrengsten.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN