TERREIN ENERGIECENTRALE

TERREIN VOORMALIGE ENERGIECENTRALE

Bedrijventerrein te Dordrecht
Opdrachtgever: KWS Infra Zwijndrecht
Uitvoering: 2002 – 2017

Het project:

Herontwikkeling van het terrein van de voormalige energiecentrale naar een nieuw bedrijventerrein.

Onze opdracht:

Coördinatie (asbest-) en bodemonderzoeken t/m bodemsanering, opstellen raamsaneringsplan, plannen van aanpak/werkplannen bouwrijp maken en evaluatieverslagen, contra expertise en projectmanagement.

Fotocredits historische beelden:
Regionaal Archief Dordrecht


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

FINEST OF OCKENBURGH

Finest of Ockenburgh

Woningbouw te Den Haag
Opdrachtgever: Synchroon BV
Uitvoering: 2014 – heden

Het project:

Het herontwikkelen van het tennispark Waldeck naar woongebied met appartementen die insnijden in de puinduinen, duinvilla’s op de puinduin en parkwoningen.

Onze opdracht:

Projectmanagement, omgevingsmanagement, uitvoeren bodemonderzoek, opstellen saneringsplan en uitvoering, uitwerken civiel ontwerp naar VO, DO en UO, opstellen bestek sanering, BRM en WRM, GREX en kostenbewaking, coördineren Flora & Fauna, CE, archeologie en NUTS en lid van ontwerpteam en gemeentelijk projectteam.


MEER WETEN?
Harold Liesveld
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

DANIEL MAROTPARK

DANIEL MAROTPARK

Villapark te Zeist
Opdrachtgever: VOF ontwikkelingscombinatie
Uitvoering: 1999 – 2002

Het project:

Herontwikkeling van voormalige stortplaats tot villapark

Onze opdracht:

Coördinatie bouwteam milieu en civiel, begeleiding proefsanering en zeven stortplaats, uitvoering geohydrologisch onderzoek.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

CENTRUMPLAN

CENTRUMPLAN

Wilhelminastraat te Didam
Opdrachtgever: Morren BV
Uitvoering: 2002-2004

Het project:

Herontwikkeling van voormalig busremise tot kantoren, winkels en appartementen met een ondergrondse parkeergarage

Onze opdracht:

Voorbereiden en aanbesteden van een bodem- en In situ sanering. Directievoering UAV en begeleiding van – toezicht op de bodemsanering, inclusief de oplevering aan de bouwteam partners.


MEER WETEN?
Alex van Veldhuizen
Adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

HEMBRUGTERREIN

HEMBRUGTERREIN

Zuiderhout te Zaandam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Uitvoering: 2001 – 2008

Het project:

Oriëntatie op de mogelijkheden tot herontwikkeling en verkoop van het voormalige militair terrein. Het daarvoor verzamelen van technische informatie door het aansturen en laten uitvoeren van diverse onderzoeken op het gbied van bodem, asbest, flora-fauna, NGE’s en bijzondere verontreinigingen.

Onze opdracht:

Projectmanagement en advies inzake de aanwezige projectrisico’s, de kosten voor beheer en onderhoud, bodemsanering, sloop en bouwrijp maken. Dit in het licht van  het doorrekenen van de diverse ontwikkelvarianten qua kosten en potentiële opbrengsten.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN