Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Infrasoil. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder uiteengezet.

  1. Informatie en nauwkeurigheid: Hoewel we ernaar streven om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat alle informatie op deze website volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Infrasoil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, omissies of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Het gebruik van informatie van deze website is geheel op eigen risico.
  2. Externe links: Deze website kan links bevatten naar externe websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Infrasoil. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van externe websites waarnaar wij verwijzen. Het volgen van deze links is op eigen verantwoordelijkheid en Infrasoil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe websites.
  3. Intellectueel eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en materialen op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en audio, zijn eigendom van Infrasoil of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Infrasoil te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.
  4. Beperking van aansprakelijkheid: Infrasoil, inclusief haar directeuren, werknemers en vertegenwoordigers, is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door computervirussen, technische storingen, onderbrekingen in de toegang tot de website of het verlies van gegevens.
  5. Wijzigingen: Infrasoil behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze disclaimer. Als u niet akkoord gaat met enige bepaling in deze disclaimer, verzoeken wij u vriendelijk om deze website niet te gebruiken.

Samenwerken?