INFRASOIL: PARTNER IN ALLE FASES VAN GEBIEDSONTWIKKELING

INFRASOIL IS EEN INGENIEURSBUREAU  waar ervaren adviseurs expertise toevoegen aan complexe projecten. Onze klanten zijn partners, we werken graag samen in bouwteams, schakelen snel bij vragen en zijn ‘open minded’. Wij hebben een uitstekend netwerk met goede en betrouwbare relaties. Veel collega’s werken al lang bij Infrasoil; zijn betrokken, integer en collegiaal. Wij zijn praktisch en realistisch in onze advisering.

De adviseurs van Infrasoil onderscheiden zich in de consultancy branche door een combinatie van betrokkenheid, praktische aanpak, ervaring en realiteitszin met de focus op technische risico’s, financiële haalbaarheid en planning.

ALLE FASES

MISSIE VISIE

Wij willen bouwend Nederland ondersteunen om locaties en gebieden te ontwikkelen en nieuwbouw te realiseren. Dit doen wij al vanaf het eerste ‘uur’. Dat zit in onze genen, getuige het 20-jarig bestaan van ons adviesbedrijf en de ruim 750 projecten waaraan wij hebben gewerkt. Adviseren, meedenken, onderzoeken, engineeren, rekenen, risico’s bepalen, contracten opstellen, vergunningen aanvragen en werken uitvoeren. De expertises van Infrasoil, vooral in haar onderlinge samenhang.

“Nederland heeft een chronisch tekort aan bouwgrond en locaties. De bouw van nieuwe woningen komt in de knel door een gebrek aan bouwlocaties en de nadruk op nieuwbouw in de steden, het zgn. binnenstedelijk bouwen”, dat schrijft het Financieel Dagblad juni 2017.

Jaarlijks moeten er 80.000 woningen worden gebouwd, waarbij nog geen rekening is gehouden met de achterstand die de laatste jaren is opgelopen. Deze enorme bouwopgave, vooral in binnenstedelijke gebieden, vraagt om een gedegen advisering omtrent haalbaarheid van projecten door de complexe opgaves aangaande bereikbaarheid, historische verontreinigingen, slopen van gebouwen en infrastructuur. Wij willen als adviespartner daar de komende jaren graag een bijdrage aan leveren.

WAAROM INFRASOIL

KENNIS & EXPERTISE
Integrale, onafhankelijke aanpak vanuit verschillende expertises.

FLEXIBEL & OPLOSSINGSGERICHT
Pro-actief, meedenken en snel schakelen als nodig.

GECERTIFICEERDE PROCESSEN
ISO 9001 en  BRL SIKB 6000 voor kwaliteit in werkwijze en processen.

HELICOPTERVIEW
Overzicht houden en zo het hele proces managen.

20 JAAR ERVARING
Met de combinatie van drie gescheiden werelden: grond, milieu en civiel.

WE SPREKEN ALLE TALEN
Samenwerken met alle betrokken partijen van overheid tot ontwikkelaar en aannemer.

HISTORIE

Het integraal adviseren over bouwrijp maken is de basis geweest om Infrasoil op te richten. In de jaren 90 werden onderwerpen als bv. bodemonderzoek, bodemsanering, geotechniek en civiele techniek als individuele items bij de projectvoorbereiding aangevlogen. Veel adviesbedrijven waren qua dienstverlening ook als zodanig ingericht, wat vaak leidde tot gedeeltelijke advisering, zonder goede samenhang tussen de items. Rond de eeuwwisseling was er een sterke behoefte aan een integrale visie en advisering op de ontwikkeling van de ondergrond bij gebiedsontwikkeling.

Ton van der Geest † en Rolf Kwakkel hebben als adviseurs deze behoefte ingevuld door de advisering rond de thema’s infrastructuur, milieu en bodem te koppelen en zodoende een
gespecialiseerd adviesbedrijf op te richten: Infrasoil!

KWALITEIT

INFRASOIL heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Naast het vinden van een geschikte bouwlocatie is het realiseren van woonkwaliteit essentieel. Niet alleen in huis maar juist ook in de openbare ruimte. De inrichting van de ondergrond en de openbare ruimte speelt qua stedenbouwkundig ontwerp en landscaping een hele belangrijke rol in. Wij adviseren locatiespecifiek in materialisering, ontwerp oplossingen en groenadviezen.

Onze werkwijze en de bedrijfsprocessen gecertificeerd volgens ISO 9001 en de BRL SIKB 6000 (VKB-protocol 6001 en 6002).

ONS TEAM

Jelle van Goinga
Adviseur

Harold Liesveld
Senior adviseur

Theo Ouwehand
Adviseur

Alex van Veldhuizen
Adviseur

Rolf Kwakkel
Senior adviseur

Koen van de Ven
Adviseur

Chantal Driessen
Adviseur

Kas Blok
Adviseur

Ed Vroegh
Senior adviseur

Karen Scholten
Marketing

WERKEN BIJ

OPDRACHTGEVERS

Wij leveren met onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van infrastructuur, milieu- en civiele techniek voor onze opdrachtgevers (projectontwikkelaars, overheid, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven en aannemers) altijd de maximale waarde en zekerheid door toevoeging van onze denkkracht, tot-op-de-bodem-mentaliteit en efficiënte organisatiewijze.