Bodemonderzoek Wormerveer

Bodemonderzoek herontwikkeling Bomenbuurt.

In opdracht van Markus BV zijn wij bezig met een bodemonderzoek in de wijk ‘Bomenbuurt’ te Wormerveer.


Het doel van dit bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater (inclusief PFAS). Aandachtspunten op deze locatie zijn de aanwezigheid van een gedempte watergang en de voormalig gevestigde kleurstoffenfabriek fa. Noord-Holland (van 1900 tot 1911). De resultaten van dit bodemonderzoek geven ons inzicht of deze twee aandachtspunten belemmeringen met zich mee zullen brengen bij de herontwikkeling van deze locatie.

#bodemonderzoek #bodemkwaliteit #grondwaterkwaliteit #Infrasoil #veldwerk #bodembuurt #Wormerveer

Samenwerken?