Plan G | Geertruidentuin

Plan G.

Synchroon ontwikkelt op de locatie van het voormalige Sint Geertruiden Ziekenhuis te Deventer het Plan G: 142 nieuwbouwwoningen en 82 appartementen, welke worden gerealiseerd in het voormalige SMCD-gebouw. Plan G kenmerkt zich door veel groen in een ruime en parkachtige omgeving met aandacht voor de historische achtergrond van deze locatie.

Infrasoil is benaderd om mee te werken aan dit karakteristieke project. Wij hebben alle mooie plannen naar een civieltechnisch ontwerp uitgewerkt en de uitvragen naar de civiele aannemers verzorgd. Ook begeleiden wij de civiele werkzaamheden buiten op de projectlocatie in Deventer.

Inmiddels zijn de eerste clusters van woningen, met de bijbehorende parkeerplaatsen en stoepjes, opgeleverd. Hiermee is het eerste gedeelte van het openbaar gebied gerealiseerd en is de aanplant van het groen gestart.

Samenwerken?