Oostenburgereiland

Oostenburgereiland

Rijksvastgoedbedrijf - VORM/Steenwell

Het verkoopgereed maken van kavel 7 en 8 voor het Rijk, door de gebouwen te slopen en de risico’s van de archeologie (VOC-werf) in kaart te brengen.

  • 2014 - 2019
  • Oostenburg te Amsterdam
Het project

Het slopen van de gebouwen en het bouwrijp maken van de voormalige 'Rijkskavel' ter voorbereiding op een openbare aanbesteding en het aansluitend bouwrijp maken van de betreffende gebiedskavels ten behoeve van de daadwerkelijke realisatie van de nieuwbouw als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Oostenburg.

Onze opdracht

Tijdens de eerste opdracht (2014-2017) zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd, een saneringsplan opgesteld, archeologische proefsleuven gegraven, de aanbesteding verzorgd en hebben we het projectmanagement en milieukundige begeleiding verzorgd tijdens de sloop van de oude gebouwen en funderingsresten van eerdere bouwfases. Vanaf 2018 hebben we de projectontwikkelingscombinatie ondersteund en het project- en contractmanagement verricht ter voorbereiding op en realisatie van de bodemsanering, het ontgraven van de bouwputten en het bouwrijp maken ten behoeve van de start van het realiseren van de nieuwbouw.

Samenwerken?