Zonnepark Harderwold

Zonnepark Harderwold te Zeewolde

Obton A/S

  • 2019 - heden
  • Zeewolde
Het project

Herontwikkeling van de golfbaan naar een zonnepark met groenaanleg voor een landschappelijke inpassing en het creëren van een ecologische meerwaarde.

Onze opdracht

Lid van het kernteam, ontwerpteam, verantwoordelijk voor de civieltechnische advieswerkzaamheden; opstellen van het RAW-bestek met tekeningen, het verzorgen van de onderhandse aanbesteding, uitvoeren van diverse onderzoeken en de directievoering en toezicht houden ten behoeve van de inrichting  en groen inrichting van het zonnepark.

Samenwerken?