Plan G – Geertruidentuin

Plan G - Geertruidentuin

Synchroon BV

  • 2017 - heden
  • Ceintuurbaan Deventer
Het project

De 'G' staat voor Geertruidentuin, als verwijzing naar het voormalige Sint Geertruiden ziekenhuis. Daarnaast staat de 'G' voor groen, gezellig, gelukkig en gezond. In het project wordt het voormalige ziekenhuis herontwikkeld naar een gebied met circa 150 woningen.

 

 

 

 

 

 

 

Onze opdracht

Het uitwerken van het stedenbouwkundige plan naar een technisch uitvoeringsontwerp. Het opstellen van het waterhuishoudkundig plan waarbij klimaatadaptatie de hoofdrol speelt. Al het regenwater dient binnen het plangebied vastgehouden te worden middels berging en infiltratie. Directievoering en toezicht in de realisatiefase.

Samenwerken?