PostNL

PostNL

  • 2011 - heden
  • Diverse locaties Nederland
Het project

Ontwikkeling van nieuwe depot(s) voor de PostNL Pakketten. Ondersteuning leveren op alle milieukundige en civieltechnische vlakken: geotechniek, bodem, bodemsanering, bodemonderzoek, explosievenonderzoek, ontwerp bouw- en woonrijp maken, bestek en uitvoering.

Onze opdracht

Het laten uitvoeren van alle benodigde onderzoeken: geotechniek, bodemonderzoek e.d. Adviseren in geotechnische maatregelen met betrekking tot zetting. Opstellen rioleringsplan en berekeningen waarbij rekening gehouden dient te worden met de BREEAM eisen. Uitwerken van uitvoeringstekeningen en het opstellen van 3D ontgravingsmodellen.

Samenwerken?