Expertise

Contractmanagement | EMVI Procedures

Aanbestedingen, overeenkomsten en contracten vormen de basis voor een effectieve en efficiënte samenwerking bij het uitvoeren van werkzaamheden. Het opstellen van contracten vergt tijd en expertise om technische informatie om te zetten in uitvoerbare taken en te verwerken in een uitvoeringsovereenkomst. Elk project heeft unieke kenmerken en vereist vaak specifieke contractvormen, samenwerkingen en afspraken.

Partner in alle fases

Infrasoil is een expert met brede kennis en ervaring in gebiedsontwikkeling. We gebruiken onze expertise in de verschillende fases van het project om een praktische en efficiënte samenwerking met uitvoerende partijen te realiseren. Dit kan variëren van eenvoudige onderhandse uitvragen tot nationale openbare aanbestedingsprocedures.

Onze toegevoegde waarde komt tot uiting bij het opstellen en sluiten van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten in verschillende fasen, zoals acquisitie, initiatief en realisatie. We nemen een meedenkende en proactieve rol aan, waarbij we gebruik maken van beschikbare informatie, verantwoorde inschattingen van kansen en risico’s, en inzichtelijk maken van tijds- en kostenbepalende factoren.

Infrasoil stelt praktische contractdocumenten op voor ontwerp- en uitvoeringsfase, inclusief sloop-, sanerings- en ontwerpbestekken. We zorgen voor een eenvoudige aanbesteding van alle werkzaamheden, inclusief EMVI-procedures op basis van kwaliteit en prijs. We beheren proactief en efficiënt de contractinhoud, inclusief uitgangspunten, randvoorwaarden, aanbestedingsprocedures en beoordeling van inschrijvingen. Samen met onze partners realiseren we uitdagende gebiedsontwikkelingen binnen de gestelde randvoorwaarden.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner bij het opstellen en sluiten van overeenkomsten, contracten en aanbestedingen bij gebiedsontwikkeling.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Werkvelden

Infrasoil, 'Architecten van de openbare ruimte', is uw technische partner en dat al bijna 30 jaar. We begeleiden en ondersteunen ontwikkelende partijen bij het realiseren van nieuwbouwlocaties. Van grondverwerving tot uitvoeringsbegeleiding, wij zorgen voor bouw- en woonrijpe bouwlocaties. Onze dienstverlening is breed en divers, met expertise op verschillende gebieden. Ontdek meer over onze specifieke diensten en werkvelden hieronder.

Opstellen (RAW)bestekken en contracten

Omschrijving van de werkzaamheden, conform de RAW systematiek.

Opstellen EMVI-plannen

Opstellen van plan waarin de werkwijze staat omschreven conform de EMVI systematiek.

Samenwerken?