Expertise

Directievoering en (milieukundig) toezicht uitvoering

Een succesvolle uitvoering van bouwprojecten vereist deskundige vertegenwoordiging van de opdrachtgever en ervaren toezicht op de bouwplaats. Ons doel is om projecten conform afspraken succesvol af te ronden. We begrijpen dat de praktijk anders is dan op de tekentafel, daarom zijn we realistisch. Dit vraagt om proactieve en oplossingsgerichte samenwerking tussen aannemers, gemeente en opdrachtgevers. Bij Infrasoil nemen we deze rol professioneel op ons en gaan we conflicten niet uit de weg.

Partner in alle fases

Infrasoil heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van deskundige directievoering en praktisch toezicht. We behartigen de belangen van onze opdrachtgevers op alle vlakken, met speciale aandacht voor financiën en planning. Bij wijzigingen adviseren en onderhandelen we indien nodig met alle betrokken partijen om duidelijkheid te scheppen over het uitvoeringsproces en eventuele financiële consequenties.

Als toezichthouder behouden we het volledige overzicht tijdens de uitvoering, fungeren we als het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en coördineren we de verschillende werkzaamheden. Op deze manier zorgen we voor een efficiënt en soepel verloop van het uitvoeringsproces. We waarborgen de kwaliteit en kosten van het werk en geven directe feedback middels aanbevelingen en rapportages. Door proactief samen te werken met alle partijen, kunnen we direct en oplossingsgericht reageren op situaties die anders verlopen dan gepland. Infrasoil is gecertificeerd voor milieukundige begeleiding van saneringen volgens protocollen 6001 en 6002.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een goed lopend uitvoeringsproces.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner in krachtige directievoering en deskundig toezicht voor een succesvolle uitvoering.

Werkvelden

Infrasoil is uw partner voor een vlot verlopende uitvoering. Onze dienstverlening is breed en divers, met expertise op verschillende gebieden. Ontdek meer over onze specifieke diensten en werkvelden hieronder.

Advies hergebruik vrijkomende materiaalstromen

Advies over vrijkomende materiaalstromen bij sloop, sanering en bouw- en woonrijp maken.

Persoonlijk adviseur

Uw persoonlijke adviseur voor krachtige directievoering en deskundig toezicht, voor een succesvolle uitvoering.

Samenwerken?