Expertise

Haalbaarheidsonderzoek- scan

Het ontwikkelen van een locatie is een uitdagende taak. Het is belangrijk om deze uitdagingen vroegtijdig in kaart te brengen om onverwachte risico's en kosten te voorkomen.

Partner in alle fases

Bij Infrasoil bieden we een haalbaarheidsonderzoek dat snel inzicht geeft in de kansen en risico's van een gebiedsontwikkeling.

Onze ervaren adviseurs op het gebied van milieu en civiele techniek analyseren alle aspecten, zoals milieu, archeologie, sloop en logistiek, om een duidelijk beeld te krijgen van de uitdagingen. We vertalen deze uitdagingen naar budgetten, doorlooptijden en randvoorwaarden, zodat opdrachtgevers een goed beeld krijgen van de benodigde investeringen en grondwaardering.

Met onze brede kennis en ervaring kunnen we een heldere en praktische analyse maken van alle uitdagingen bij gebiedsontwikkelingen. Infrasoil is uw partner voor het inventariseren van alle uitdagingen bij (her)ontwikkeling van gebieden.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Werkvelden

Infrasoil, 'Architecten van de openbare ruimte', is uw technische partner en dat al bijna 30 jaar. We begeleiden en ondersteunen ontwikkelende partijen bij het realiseren van nieuwbouwlocaties. Van grondverwerving tot uitvoeringsbegeleiding, wij zorgen voor bouw- en woonrijpe bouwlocaties. Onze dienstverlening is breed en divers, met expertise op verschillende gebieden. Ontdek meer over onze specifieke diensten en werkvelden hieronder.

Archeologische verkenningen en -onderzoeken

Onderzoek naar aanwezigheid van archeologie in de bodem en hoe hiermee om te gaan.

Flora en fauna verkenningen en -onderzoeken

Onderzoek naar aanwezigheid van flora en/of fauna en hoe hiermee om te gaan.

Inventarisaties bomen

Inventarisatie van de bomen voor kapvergunning.

Inventarisatie NUTS leidingen

Onderzoek naar aanwezigheid van kabels en leidingen en hoe hiermee om te gaan.

Geologie- en geohydrologie onderzoek

Onderzoek naar bodemopbouw en grondwaterstroming in de grond en diepe ondergrond.

Onderzoeken Niet Gesprongen Munitie

Onderzoek naar eventuele aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (WSCS-OCE) en hoe hiermee om te gaan.

Hoogte- en (NAP)inmetingen

Inmeten van terrein/gebouw ten opzichte van NAP.

Samenwerken?