Expertise

Sloopmanagement

Infrasoil adviseert en begeleidt het slopen van gebouwen en het volledige sloopproces als onderdeel van een gebiedstransformatie. We zorgen ervoor dat de sloop veilig, milieuvriendelijk en duurzaam verloopt.

Partner in alle fases

Vanaf het begin tot aan de oplevering van een bouwrijp gebied, bieden wij advies en begeleiding. We coördineren asbestinventarisaties, brengen de locatie van kabels en leidingen in kaart en verzamelen informatie over funderingen en kelders.

Ons doel is om duidelijkheid te scheppen over de te verwachten werkzaamheden en kosten, en om een solide aanvraag aan sloopbedrijven te kunnen doen. We bekijken het sloopproces vanuit milieu- en civieltechnisch perspectief en integreren het met het technisch ontwerp van het bouwrijp maken. We evalueren de mogelijkheid om afvalstoffen of primaire materialen te hergebruiken, zoals mobiel breken van metsel-betonpuin, op basis van milieuhygiënische, technische en financiële overwegingen.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Werkvelden

In de uitvoeringsfase fungeren we als verbindende schakel tussen opdrachtgever en aannemer. We voeren asbestinventarisaties (type A en B) uit, coördineren nutsvoorzieningen, laten bouwkundige opnames van de omgeving maken en verstrekken constructieadviezen voor gedeeltelijke sloop. We houden strikt toezicht op de uitvoering en verzorgen omgevingsmanagement gedurende het hele sloopproces. Met onze expertise, kennis en praktische ervaring op het gebied van sloopmanagement en de geldende wet- en regelgeving, garanderen we een veilig, milieuvriendelijk en duurzaam sloopproces. Onze dienstverlening is breed en divers, met expertise op verschillende gebieden. Ontdek meer over onze specifieke diensten en werkvelden hieronder.

Gebouwen inventarisaties

Inventariseren van de aard en de hoeveelheden materialen die vrijkomen bij de sloop van gebouwen.

Asbest onderzoeken (type A/B)

Inventarisatie of er asbest toepassingen zijn gebruikt in het gebouw.

Veiligheids- en gezondheidsplannen ontwerpfase

Plannen hoe veilig en gezond te werken volgens ARBO.

Samenwerken?